sâmbătă, 15 noiembrie 2014

TEZA DE DOCTORAT, STUDIUL GEOBOTANIC - TIPOLOGII (5), GHEORGHE APETROAE, Sibiu (


TEZA DE DOCTORAT, STUDIUL GEOBOTANIC -

TIPOLOGII(5) ..., GHEORGHE APETROAE, SIBIU

5. Tipul de pajişte: Juncetum effusae et conglomerate (pajişti de pipirig, iarba câmpului şi izmă) Sin: As. Junca inflexi – Menthetum longifoliae – Lohm, 1953.

                     

Chorologie

Acest tip de pajişte este răspândit în areal pe solurile puternic gleizate sub forma de pajişti hidrofile, în luncile cu exces de umiditate din zona pădurilor de gorun şi amestec cu gorunul, în sectoarele cadastrale 105, 93, 120, 150, 153, 181 U.A.T. Sălişte, în sectorul cadastral 30 U.A.T. Orlat şi în sectoarele cadastrale 181 şi 219 U.A.T. Sălişte din zona –subetajul pădurilor de fag.
Sinecologie
Structura şi compoziţia floristică
Fitocenozele cercetate sunt reprezentate de pajişti edificate de specia Agrostis stolanifera în codominanţă cu specia de Juncus inflexus, cu un grad de acoperire al pajiştii redus. Alături de cele două codominante, coabitează specii biotopic hidrofite reprezentate de indivizi sporadici, de constanţă ridicată şi abundenţă redusă, între care se identifică Ranunculus repens, Agrostis alba, Poa pratensis, Lysimachia lummularia, Poa trivialis, Galium palustre şi Deschampsia caespitosa. În aceste asociaţii se constată, în relevee, o serie de specii transgresive din asociaţiile limitrofe. Spectrul bioformelor este dominat de hemicriptofite, în spectrul elementelor fitogeografice şi se relevă ca fitocenoză bogată în elemente circumpolare şi euro-asiatice, caracteristice biotopurilor pe soluri cu exces de umiditate şi reci - ca resursă a acestei umidităţi persistente.
În profilul de sol 467 practicat în lunca râului Sălişte, la vest de satul Săcel, în sectorul cadastral 150, s-a identificat un sol de tipul gleic-mollic, argilos, gleizat puternic, pe depozite fluviatile şi cu apa freatică la adâncimea de 1-1,5 m, cu următoarele caractere morfologice:
Aţel- 0-12 cm: Brun deschis, poliedric angular mic, moderat structurat, poros spre fin poros, compact;
Am- 12-38 cm: Brun închis, poliedric angular mijlociu, moderat structurat, pete cenuşii slab, fin poros, compact;
Ago- 38-50 cm: Brun închis, cu pete cenuşii, poliedric angular mijlociu, moderat structurat, pete de oxidare, fin poros, foarte compact;
Go- 50-78 cm: Brun cenuşiu (marmorat), poliedric angular mare, pete de oxidare, fin poros, foarte compact;
Gor- 78-89 cm: Ruginiu vineţiu, astructurat, pete ruginii de oxidare şi vineţii de reducere, fin poros, foarte compact;
Gr- 89-120: Vineţiu cu slabe pete ruginii, astructurat, pete de reducere, fin poros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conţinutul în argilă, argilă fizică şi proprietăţile chimice ale solului sunt relevate în tabelul următor:

  Identificat prin U.S. profilul 467

Cu localizare în date O.S.P.A.
 
Orizonturi
Ap
Am
Go
Gor
Gr
Adâncimea (cm)
0-20
30-50
60-100
100-140
140-160
Nisip grosier (2-02 mm) %
4,3
3,6
0,5
0,7
1,80
Nisip fin (0,2-0,02 mm) %
29,7
30,4
33,5
38,3
17,2
Praf (0,02-0,002 mm) %
32
34
33
31
27
Argilă 2 (sub 0,002 mm) %
34
32
33
30
52
pH H2O
5,4
5,66
6,19
6,68
6,58
Humus %
6,34
3,57
-
-
-
P mobil (ppm extract) în
9,44
6,33
-
-
-
K mobil (ppm extract) în
11
8
-
-
-
 
Caracteristici generale:
Solul prezintă un profil adânc, în care, Ap are reacţie slab acidă, conţinut apreciabil în humus, mijlociu aprovizionat în fosfor şi potasiu, textură lut-argiloasă spre argilo-lutoasă. Roca mamă apare la adâncimi de 120-140 cm, în roca dură la adâncimi mai mari de 150 cm. Datorită aeraţiei slabe în Am, formele mobile şi accesibile de azot şi fosfor se realizează în cantităţi mici, fapt pentru care în fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice se impune mărirea dozelor acestor fertilizanţi.
Compoziţia floristică şi sinmorfologică
Releveele analizate au un număr restrâns de specii, iar distribuţia neuniformă a speciilor şi înălţimea sinuzală variată, îi acordă acestei fitocenoze un caracter heterogen, cu aspectul de buruienişuri hidrofile, speciile fiind relevate în sinopticul fitocenozei.
 
 
 
 
 
 


Tipul de pajişte: Juncetum effusae et caonglomerate, sin. Junco inflexi methentum (pajişti de pipirig, iarba câmpului şi izmă)

 

 

Bio-forma
Indice nume-ric
Numărul releveelor (N)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teritoriul administrativ
Sălişte Bărc
Sălişte sub CFR
Sălişte Cernavodă
Săcel Bărc
Vale Luncă
Sălişte luncă
Sibiel Împărăţel
Crinţ Tilişcuţa
Fântânele Dosul Şurilor
Orlat Roghini
 
 
Sectorul cadastral
105
93
120
150
153
153
181
219
236
30
 
 
Suprafaţa releveului (mp)
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
 
 
Altitudine (m)
570
535
531
501
512
523
593
915
996
500
 
 
Expoziţia
NV
S
S
SE
S
S
N
NV
SE
NE
 
 
Înclinarea (în grade)
4
2
2
1
1
1
10
12
3
5
 
 
Acoperirea vegetaţiei (%)
85
87
90
85
92
92
82
81
83
91
 
 
Producţie (kg/ha m.v.)
4500
5000
6000
7000
7500
8000
5500
6500
75000
8500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
I. GRAMINEE (%)
31
39
35
26
38
33
29
31
31
36
H
1
Agrostis stolonifera
12
14
12
11
16
11
1
1
1
2
H
2
Alopecurus pratensis
1
1
2
3
4
5
2
+
+
2
H
3
Anthoxanthum odoratum
5
8
5
3
5
3
3
5
3
6
H
4
Cynosurus cristatus
2
7
6
2
5
4
-
-
3
1
H
5
Dechampsia caespitosa
2
1
+
1
+
+
11
12
14
+
H
6
Festuca heterophylla
-
-
-
-
+
+
1
1
1
+
H
7
Festuca rubra
4
3
4
2
3
3
4
3
2
2
H (Ch)
8
Holcus lanatus
1
2
2
2
3
2
3
4
3
3
H
9
Poa pratensis
+
+
+
+
+
3
2
2
2
+
H
10
Poa trivialis
-
+
-
-
+
+
2
3
3
+
H
11
Festuca arundinacea
4
3
4
2
2
2
+
+
+
3
 
 
II: LEGUMINOASE
+
5
5
3
5
5
+
+
1
+
Th-TH
12
Trifoliuim campestre
+
3
3
2
3
3
-
+
1
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
13
Trifolium repens
-
2
2
1
2
2
+
-
+
-
 
 
III: CYPERACEE ŞI JUNCACEE
31
24
30
33
27
33
28
24
34
35
G
14
Carex hirta
24
12
20
22
19
21
20
19
28
25
G
15
Carex brevicollis
3
3
2
3
1
2
3
3
5
4
H-HH
16
Carex vulpina
4
4
4
4
5
5
4
2
6
4
H
17
Juncus effusus
+
2
1
1
1
2
1
-
-
+
H
18
Juncus conglomeratum
+
1
1
1
+
1
-
-
+
+
H
19
Juncus articulatus
-
2
2
2
1
2
+
+
-
2
 
20
IV: ALTE FAMILII
24
19
20
23
22
21
25
26
17
20
H (G)
21
Mentha pullegium
2
2
3
3
4
2
2
2
2
2
HG
22
Mentha arvensis
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
G
23
Equisetum arvense
1
+
+
+
+
+
1
1
+
+
G
24
Eriophorum angustifolium
-
+
+
+
+
+
-
-
+
+
H
25
Galium palustre
+
+
+
+
+
+
2
3
2
+
H (Ch)
26
Glechoma hederacea
+
+
+
+
+
+
1
2
1
+
H
27
Leontodon autumnalis
2
3
3
4
3
3
1
1
+
4
HH
28
Lycopus europaeus
1
2
2
+
2
2
+
+
+
2
HH
29
Lycopus exaltatus
+
+
+
+
+
+
1
1
1
+
HH
30
Lysimachia nummularia
2
+
-
+
-
-
2
1
+
+
H-HH
31
Lytrum salicalia
1
1
1
1
1
1
+
+
+
1
H
32
Myosotis palustris
1
1
1
1
1
+
-
-
1
1
HH
33
Oenanthe aquatica
+
+
+
-
+
-
-
-
-
+
H
34
Plantago lanceolata
2
2
3
2
1
2
+
1
1
2
H (Ch)
35
Polygala vulgaris
+
+
+
-
-
+
-
-
-
+
Th
36
Polygonum hidropiper
1
+
+
1
1
+
2
2
3
1
Th
37
Polygonum mite
1
+
+
1
1
1
2
3
2
1
H
38
Potentilla erecta
1
1
+
1
+
1
+
1
+
1
H
39
Ranunculus acris
4
4
5
5
5
5
6
5
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
H
40
Ranunculus repens
2
1
+
2
1
1
3
2
2
2
Th
41
Ranunculus sardons
-
+
-
-
+
+
-
-
-
-
H (G)
42
Rorripa austriaca
+
+
+
-
+
-
-
-
-
+
H
43
Rumex sanquineus
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
H
44
Scutellaria hastifolia
+
+
1
+
1
+
-
+
-
1
H
45
Stellaria graminea
-
+
-
+
+
2
2
2
2
+
H
46
Veronica longifolia
1
1
+
1
-
-
-
-
-
+

 

 

Cenotaxonomie


Asociaţia este descrisă în Europa de Vest, ca definind pajiştile degradate de Agrostis stalonifera. În sistemul cenotaxonomic european a fost inclusă la alianţa Agropyro - Rumiicion crispi Nord, 1940, citată de G. Arsene, 1998, concepută ca o unitate care reuneşte vegetaţia din locurile bătătorite, cu exces de umiditate din clasa Plantaginetea majoris, 1940. Ulterior, prin reconstituirea volumului acestei clase de buruieni, asociaţia este raportată la vegetaţia de pajişti mezohidrofile, clasa Molinio-Arrhenatheretea R. Tx, 1947, Al. Potentilon Anserinae R. Tx, 1937.

Syndinamica


Formarea asociaţiei este rezultatul unui proces îndelungat de degradare a pajiştilor de Agrostis stalonifera care, păşunate pe umed, formează denivelări,  sunt invadate de Juncus inflexus, Menta aquatica şi alte mezo-hidrofite. De remarcat instalarea sperciei de pipirig concomitent cu iarba câmpului prin colonizarea primară a marginilor albilor de pâraie (Orlăţel, pârâul Vălii, pârâul Cârcelului, Sibielaş, Sibiel, Valea Godiei, Valea Cetăţii, Valea Tilişcuţa, Valea Cernavodă - în spatele Gării Sălişte; râul Sălişte ş.a.), precum şi pe marginile unor şanţuri peste care circulă animale mari şi în urmele cărora se instalează Juncus compresus.

Această asociaţie se menţine timp îndelungat, Juncus inflexus prezentând rezistenţă la eradicarea tehnologică. Acest tip de pajişte, în condiiţiile în care se schimbă condiţiile de umiditate, de structură a solului, prin drenarea excesului de umiditate, amendare şi fertilizare cu doze sporite de fosfor, evoluează spre tipurile de pajişti mezofile, prin tipul Arrhenatherion.

Tipologie şi valoare economică


Fitocenozele hidrofile degradate de Agrostis stolonifera, exploatate ca păşuni, sunt încadrate potrivit tipologiei româneşti (Tucra ş.a., 1987) în seria Agrostis stolonifera, care ocupă suprafeţe, uneori aprefciabile, de lunci şi depresiuni. Acestea pot fi reconversionate, aşa cum s-a relevat printr-un complex de lucrări, de realizare a echilibrului hidric şi de corectare a acidităţii biotopului. Prioducţia de masă verde a acestor pajişti oscilează între 4,5 şi 15 t/ha M.V.

  


 

TEZA DE DOCTORAT, STUDIUL GEOBOTANIC -

TIPOLOGII(5) ..., GHEORGHE APETROAE, SIBIU

5. Tipul de pajişte: Juncetum effusae et conglomerate (pajişti de pipirig, iarba câmpului şi izmă) Sin: As. Junca inflexi – Menthetum longifoliae – Lohm, 1953.

                     

Chorologie

Acest tip de pajişte este răspândit în areal pe solurile puternic gleizate sub forma de pajişti hidrofile, în luncile cu exces de umiditate din zona pădurilor de gorun şi amestec cu gorunul, în sectoarele cadastrale 105, 93, 120, 150, 153, 181 U.A.T. Sălişte, în sectorul cadastral 30 U.A.T. Orlat şi în sectoarele cadastrale 181 şi 219 U.A.T. Sălişte din zona –subetajul pădurilor de fag.
Sinecologie
Structura şi compoziţia floristică
Fitocenozele cercetate sunt reprezentate de pajişti edificate de specia Agrostis stolanifera în codominanţă cu specia de Juncus inflexus, cu un grad de acoperire al pajiştii redus. Alături de cele două codominante, coabitează specii biotopic hidrofite reprezentate de indivizi sporadici, de constanţă ridicată şi abundenţă redusă, între care se identifică Ranunculus repens, Agrostis alba, Poa pratensis, Lysimachia lummularia, Poa trivialis, Galium palustre şi Deschampsia caespitosa. În aceste asociaţii se constată, în relevee, o serie de specii transgresive din asociaţiile limitrofe. Spectrul bioformelor este dominat de hemicriptofite, în spectrul elementelor fitogeografice şi se relevă ca fitocenoză bogată în elemente circumpolare şi euro-asiatice, caracteristice biotopurilor pe soluri cu exces de umiditate şi reci - ca resursă a acestei umidităţi persistente.
În profilul de sol 467 practicat în lunca râului Sălişte, la vest de satul Săcel, în sectorul cadastral 150, s-a identificat un sol de tipul gleic-mollic, argilos, gleizat puternic, pe depozite fluviatile şi cu apa freatică la adâncimea de 1-1,5 m, cu următoarele caractere morfologice:
Aţel- 0-12 cm: Brun deschis, poliedric angular mic, moderat structurat, poros spre fin poros, compact;
Am- 12-38 cm: Brun închis, poliedric angular mijlociu, moderat structurat, pete cenuşii slab, fin poros, compact;
Ago- 38-50 cm: Brun închis, cu pete cenuşii, poliedric angular mijlociu, moderat structurat, pete de oxidare, fin poros, foarte compact;
Go- 50-78 cm: Brun cenuşiu (marmorat), poliedric angular mare, pete de oxidare, fin poros, foarte compact;
Gor- 78-89 cm: Ruginiu vineţiu, astructurat, pete ruginii de oxidare şi vineţii de reducere, fin poros, foarte compact;
Gr- 89-120: Vineţiu cu slabe pete ruginii, astructurat, pete de reducere, fin poros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conţinutul în argilă, argilă fizică şi proprietăţile chimice ale solului sunt relevate în tabelul următor:

  Identificat prin U.S. profilul 467

Cu localizare în date O.S.P.A.
 
Orizonturi
Ap
Am
Go
Gor
Gr
Adâncimea (cm)
0-20
30-50
60-100
100-140
140-160
Nisip grosier (2-02 mm) %
4,3
3,6
0,5
0,7
1,80
Nisip fin (0,2-0,02 mm) %
29,7
30,4
33,5
38,3
17,2
Praf (0,02-0,002 mm) %
32
34
33
31
27
Argilă 2 (sub 0,002 mm) %
34
32
33
30
52
pH H2O
5,4
5,66
6,19
6,68
6,58
Humus %
6,34
3,57
-
-
-
P mobil (ppm extract) în
9,44
6,33
-
-
-
K mobil (ppm extract) în
11
8
-
-
-
 
Caracteristici generale:
Solul prezintă un profil adânc, în care, Ap are reacţie slab acidă, conţinut apreciabil în humus, mijlociu aprovizionat în fosfor şi potasiu, textură lut-argiloasă spre argilo-lutoasă. Roca mamă apare la adâncimi de 120-140 cm, în roca dură la adâncimi mai mari de 150 cm. Datorită aeraţiei slabe în Am, formele mobile şi accesibile de azot şi fosfor se realizează în cantităţi mici, fapt pentru care în fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice se impune mărirea dozelor acestor fertilizanţi.
Compoziţia floristică şi sinmorfologică
Releveele analizate au un număr restrâns de specii, iar distribuţia neuniformă a speciilor şi înălţimea sinuzală variată, îi acordă acestei fitocenoze un caracter heterogen, cu aspectul de buruienişuri hidrofile, speciile fiind relevate în sinopticul fitocenozei.
 
 
 
 
 
 

Tipul de pajişte: Juncetum effusae et caonglomerate, sin. Junco inflexi methentum (pajişti de pipirig, iarba câmpului şi izmă)
 
 
Bio-forma
Indice nume-ric
Numărul releveelor (N)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teritoriul administrativ
Sălişte Bărc
Sălişte sub CFR
Sălişte Cernavodă
Săcel Bărc
Vale Luncă
Sălişte luncă
Sibiel Împărăţel
Crinţ Tilişcuţa
Fântânele Dosul Şurilor
Orlat Roghini
 
 
Sectorul cadastral
105
93
120
150
153
153
181
219
236
30
 
 
Suprafaţa releveului (mp)
105
100
100
100
100
100
100
100
100
100
 
 
Altitudine (m)
570
535
531
501
512
523
593
915
996
500
 
 
Expoziţia
NV
S
S
SE
S
S
N
NV
SE
NE
 
 
Înclinarea (în grade)
4
2
2
1
1
1
10
12
3
5
 
 
Acoperirea vegetaţiei (%)
85
87
90
85
92
92
82
81
83
91
 
 
Producţie (kg/ha m.v.)
4500
5000
6000
7000
7500
8000
5500
6500
75000
8500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
I. GRAMINEE (%)
31
39
35
26
38
33
29
31
31
36
H
1
Agrostis stolonifera
12
14
12
11
16
11
1
1
1
2
H
2
Alopecurus pratensis
1
1
2
3
4
5
2
+
+
2
H
3
Anthoxanthum odoratum
5
8
5
3
5
3
3
5
3
6
H
4
Cynosurus cristatus
2
7
6
2
5
4
-
-
3
1
H
5
Dechampsia caespitosa
2
1
+
1
+
+
11
12
14
+
H
6
Festuca heterophylla
-
-
-
-
+
+
1
1
1
+
H
7
Festuca rubra
4
3
4
2
3
3
4
3
2
2
H (Ch)
8
Holcus lanatus
1
2
2
2
3
2
3
4
3
3
H
9
Poa pratensis
+
+
+
+
+
3
2
2
2
+
H
10
Poa trivialis
-
+
-
-
+
+
2
3
3
+
H
11
Festuca arundinacea
4
3
4
2
2
2
+
+
+
3
 
 
II: LEGUMINOASE
+
5
5
3
5
5
+
+
1
+
Th-TH
12
Trifoliuim campestre
+
3
3
2
3
3
-
+
1
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
13
Trifolium repens
-
2
2
1
2
2
+
-
+
-
 
 
III: CYPERACEE ŞI JUNCACEE
31
24
30
33
27
33
28
24
34
35
G
14
Carex hirta
24
12
20
22
19
21
20
19
28
25
G
15
Carex brevicollis
3
3
2
3
1
2
3
3
5
4
H-HH
16
Carex vulpina
4
4
4
4
5
5
4
2
6
4
H
17
Juncus effusus
+
2
1
1
1
2
1
-
-
+
H
18
Juncus conglomeratum
+
1
1
1
+
1
-
-
+
+
H
19
Juncus articulatus
-
2
2
2
1
2
+
+
-
2
 
20
IV: ALTE FAMILII
24
19
20
23
22
21
25
26
17
20
H (G)
21
Mentha pullegium
2
2
3
3
4
2
2
2
2
2
HG
22
Mentha arvensis
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
G
23
Equisetum arvense
1
+
+
+
+
+
1
1
+
+
G
24
Eriophorum angustifolium
-
+
+
+
+
+
-
-
+
+
H
25
Galium palustre
+
+
+
+
+
+
2
3
2
+
H (Ch)
26
Glechoma hederacea
+
+
+
+
+
+
1
2
1
+
H
27
Leontodon autumnalis
2
3
3
4
3
3
1
1
+
4
HH
28
Lycopus europaeus
1
2
2
+
2
2
+
+
+
2
HH
29
Lycopus exaltatus
+
+
+
+
+
+
1
1
1
+
HH
30
Lysimachia nummularia
2
+
-
+
-
-
2
1
+
+
H-HH
31
Lytrum salicalia
1
1
1
1
1
1
+
+
+
1
H
32
Myosotis palustris
1
1
1
1
1
+
-
-
1
1
HH
33
Oenanthe aquatica
+
+
+
-
+
-
-
-
-
+
H
34
Plantago lanceolata
2
2
3
2
1
2
+
1
1
2
H (Ch)
35
Polygala vulgaris
+
+
+
-
-
+
-
-
-
+
Th
36
Polygonum hidropiper
1
+
+
1
1
+
2
2
3
1
Th
37
Polygonum mite
1
+
+
1
1
1
2
3
2
1
H
38
Potentilla erecta
1
1
+
1
+
1
+
1
+
1
H
39
Ranunculus acris
4
4
5
5
5
5
6
5
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
H
40
Ranunculus repens
2
1
+
2
1
1
3
2
2
2
Th
41
Ranunculus sardons
-
+
-
-
+
+
-
-
-
-
H (G)
42
Rorripa austriaca
+
+
+
-
+
-
-
-
-
+
H
43
Rumex sanquineus
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
H
44
Scutellaria hastifolia
+
+
1
+
1
+
-
+
-
1
H
45
Stellaria graminea
-
+
-
+
+
2
2
2
2
+
H
46
Veronica longifolia
1
1
+
1
-
-
-
-
-
+
 
 

Cenotaxonomie

Asociaţia este descrisă în Europa de Vest, ca definind pajiştile degradate de Agrostis stalonifera. În sistemul cenotaxonomic european a fost inclusă la alianţa Agropyro - Rumiicion crispi Nord, 1940, citată de G. Arsene, 1998, concepută ca o unitate care reuneşte vegetaţia din locurile bătătorite, cu exces de umiditate din clasa Plantaginetea majoris, 1940. Ulterior, prin reconstituirea volumului acestei clase de buruieni, asociaţia este raportată la vegetaţia de pajişti mezohidrofile, clasa Molinio-Arrhenatheretea R. Tx, 1947, Al. Potentilon Anserinae R. Tx, 1937.

Syndinamica

Formarea asociaţiei este rezultatul unui proces îndelungat de degradare a pajiştilor de Agrostis stalonifera care, păşunate pe umed, formează denivelări,  sunt invadate de Juncus inflexus, Menta aquatica şi alte mezo-hidrofite. De remarcat instalarea sperciei de pipirig concomitent cu iarba câmpului prin colonizarea primară a marginilor albilor de pâraie (Orlăţel, pârâul Vălii, pârâul Cârcelului, Sibielaş, Sibiel, Valea Godiei, Valea Cetăţii, Valea Tilişcuţa, Valea Cernavodă - în spatele Gării Sălişte; râul Sălişte ş.a.), precum şi pe marginile unor şanţuri peste care circulă animale mari şi în urmele cărora se instalează Juncus compresus.
Această asociaţie se menţine timp îndelungat, Juncus inflexus prezentând rezistenţă la eradicarea tehnologică. Acest tip de pajişte, în condiiţiile în care se schimbă condiţiile de umiditate, de structură a solului, prin drenarea excesului de umiditate, amendare şi fertilizare cu doze sporite de fosfor, evoluează spre tipurile de pajişti mezofile, prin tipul Arrhenatherion.

Tipologie şi valoare economică

Fitocenozele hidrofile degradate de Agrostis stolonifera, exploatate ca păşuni, sunt încadrate potrivit tipologiei româneşti (Tucra ş.a., 1987) în seria Agrostis stolonifera, care ocupă suprafeţe, uneori aprefciabile, de lunci şi depresiuni. Acestea pot fi reconversionate, aşa cum s-a relevat printr-un complex de lucrări, de realizare a echilibrului hidric şi de corectare a acidităţii biotopului. Prioducţia de masă verde a acestor pajişti oscilează între 4,5 şi 15 t/ha M.V.
 
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu