vineri, 15 iunie 2012

Articole de presă, Iubit de Pollux, Gheorghe Apetroae Sibiu

Iou-d better, go now, Castor!..
   Excuse me!... It is your invitation!... Dar  te regret sincer, " Sibiu 100 %"...- De ce ?..Pentru că Sibiul istoric este Sibiul cultural, care îşi pretinde o publicistică pe măsură. Eşti o publicaţie , emanaţia unui sumum subcultural care se ocupă, printre altele, cu spargerea cite-urilor personale, fapt cu  iz consistent de procuratură!  Dar, apropo, din poemul pe care l-am înserat la comentariile libere din cite-ul publicaţiei şi intitulat " Copacul" se poate bine înţelege :...The  mark on the tree it is the only way. Men  feaer death...Sorry, I can-t help you!..
   Pentru ofensele publice aduse persoanei, s-ar putea personaliza poemul "CASTOR IUBIT DE POLUX"...... Iată-ţi rechizitoriu:
      

       E exemplar de prund cu gena
şlefuită-n Pasadena,
troglodit, de bună seamă,
Castor- ul îşi sapă-n rană;
Fugit din Mousterian,
 zace-n Magdalenian,
dar atacă bont şi critic,
 în stilul premegalitic …

De când seva a gustat
altui pom(copac) mai răsfirat
roade- adânc şi sistematic,
castorul, ...în hieratic …
din cotlonu-i,un mister,
 se crede stăpân pe cer
şi-i dă lecţii de geneză,
sfâşiindu-l în foreză …

Iar de zboară-o rândunică
colbu-n labe şi-l ridică
şi-l aruncă să doboare
orfeul razei de soare...
jubilând căderea ei,
se aprinde din scântei …
Totuşi, când sfidează râul,
îl înghite şi pârâul …

Din lumea lui de sobol,
 să  piară „nemuritor”
ochi-şi unge cu nămol,
 iar ţestul cu orbul  lor …
natura i-a dat ca dar
– viitorul glaciar
şi ceva imaginaţie -
râpa,pentru ostentaţie …

Bun de ros, chiar şi săpat,
îl adoptă cei din sat,
dar de cât a defrişat
toţi dinţii şi-a retezat …
- La măcel cu ce mai pleci
dacă nu-i mai ai întregi?…
poţi să-i schimbi pe o secure,
 să-ţi dobori marea pădure…

Toată apa de talent
s-o verşi plumb în orice piept
şi să treci la măcinat,
câte nu i-ai rumegat …
vezi, memoria te-a trădat,
 hailaf plagioclaz;
o banală compilare,
ţi-i pretext de etalare?..

Nu respiră-al tău trecut,
 nu te văd, nu te aud,
nici izvoarele nu-ţi curg,
 nici bricheta nu ţi-e rug !…
Salve, Castor dioscur,
 de la Pollux, un gând bun
şi păstrează-i amintire,
 pulberile din iubire …
                     


    .....all the best!...


 Sibiu, 1987-Iubit de Pollux
 Volumul de poezii şi eseuri,
" Despre neînceput",
 Editura HERMANN, 1992

miercuri, 6 iunie 2012

Activităţi ştiinţifice, Gheorghe Apetroae Sibiu


Volumul simpozionului s.i.a.r. – sibiu, 4.07.2002


Cuprins
                                                                                                                                                pag.

Obiectivul general al simpozionului                                                                                                  1

Lista invitaţilor                                                                                                                               2

Derularea activităţilor                                                                                                                    4

Lista referatelor şi comunicarilor ştiinţifice                                                                                      5

Cuvântul de deschidere al simpozionului                                                                                          6

Mesajul preşedintelui S.I.A.R., prof. univ. dr. M. Vâjâială                                                              14

dr. ing. Constantin Grecu – Extinderea în cultură a noilor hibrizi de porumb
   prin organizarea de loturi demonstrative                                                                                         16

conf. univ. dr. ing. Doru Petanec, conf. univ. dr. Viorel Berar,
   conf. univ. dr. ing. Alexandru Moisuc, dr. Ioan Pălăgeşiu, dr. Gabriela Iancu,
   conf. dr. ing. Pal Fazekas, Codruţ Anches – Observaţii asupra cronologiei speciei
   Leucoptera Scitella Zell (molia minieră) în condiţiile din vestul României                                           22

dr. ing. Constantin Roibu, dr. ing. Nicolae Şarpe, drd. Ing. Veronica Preoteasa,
   drd. ing. Iulian Şarpe – Erbicidele fabricate de OLTCHIM pentru combaterea
   buruienilor din culturile de porumb şi grâu                                                                                      26

dr. ing. Mariana Rusu, ing. Radu Bezove, ing. Felicia Toth – Efectele amendamentelor şi fertilizanţilor minerali asupra palatabilităţii furajere la păşunatul cu tineretul ovin                                                                          52

dr. ing. Felicia Mureşan – Metode eficiente utilizate în prevenirea şi combaterea
   integrală a dăunătorilor la porumb                                                                                                  58

dr. biolog Elena Nagy – Influenţa tratamentelor cu fungicide pe vegetaţie
   asupra producţiei şi calităţii de grâu                                                                                                65

dr. biolog Dana Malschi – Noi cercetări privind aportul factorilor agro-ecologici,
   tehnologici şi naturali în combaterea integrală a dăunătorilor grâului în Transilvania                           77

drd. ing. Felicia Toth – Studiul condiţiilor ecologice din zona montană a judeţului Sibiu,
   în relaţie cu cerinţele cartofului                                                                                                      85

dr. ing. Constantin Nagy, dr. ing. Alexandrina Popescu, ing. Laura Botezan
   Cercetări privind utilizarea erbicidelor la cultura de soia                                                                   92

dr. ing. Dana Maria Bobiţ – Laboratorul de cercetări pentru plante medicinale
   şi aromatice Braşov. Realizări şi perspective                                                                                100

dr. ing. Gheorghe Apetroae – Tipologia şi sindinamica chorologycă a fitocenozelor
   din arealul geobotanic Valea Tilişcuţei – Valea Orlatului, Judeţul Sibiu                                           104

Sinteza desfăşurării lucrărilor                                                                                                       136

Din reverberaţiile lucrărilor simpozionului ştiinţific al S.I.A.R., de la Sibiu, în
   mediile de informare centrale şi locale                                                                                          138

Societatea Inginerilor Agronomi din România – S.I.A.R. –
   Chemare către toţi specialiştii din agricultură                                                                                140

Cuprins                                                                                                                                      145Volumul simpozionul s.i.a.r. – sibiu, 4.07.2002


Cuprins
                                                                                                                                                pag.

Obiectivul general al simpozionului                                                                                                  1

Lista invitaţilor                                                                                                                               2

Derularea activităţilor                                                                                                                    4

Lista referatelor şi comunicărilor ştiinţifice                                                                                      5

Cuvântul de deschidere al simpozionului                                                                                          6

Mesajul preşedintelui S.I.A.R., prof. univ. dr. M. Vâjâială                                                              14

dr. ing. Constantin Grecu – Extinderea în cultură a noilor hibrizi de porumb
   prin organizarea de loturi demonstrative                                                                                         16

conf. univ. dr. ing. Doru Petanec, conf. univ. dr. Viorel Berar,
   conf. univ. dr. ing. Alexandru Moisuc, dr. Ioan Pălăgeşiu, dr. Gabriela Iancu,
   conf. dr. ing. Pal Fazekas, Codruţ Anches – Observaţii asupra cronologiei speciei
   Leucoptera Scitella Zell (molia minieră) în condiţiile din vestul României                                           22

dr. ing. Constantin Roibu, dr. ing. Nicolae Şarpe, drd. Ing. Veronica Preoteasa,
   drd. ing. Iulian Şarpe – Erbicidele fabricate de OLTCHIM pentru combaterea
   buruienilor din culturile de porumb şi grâu                                                                                      26

dr. ing. Mariana Rusu, ing. Radu Bezove, ing. Felicia Toth – Efectele amendamentelor şi fertilizanţilor minerali asupra palatabilităţii furajere la păşunatul cu tineretul ovin                                                                          52

dr. ing. Felicia Mureşan – Metode eficiente utilizate în prevenirea şi combaterea
   integrală a dăunătorilor la porumb                                                                                                  58

dr. biolog Elena Nagy – Influenţa tratamentelor cu fungicide pe vegetaţie
   asupra producţiei şi calităţii de grâu                                                                                                65

dr. biolog Dana Malschi – Noi cercetări privind aportul factorilor agro-ecologici,
   tehnologici şi naturali în combaterea integrală a dăunătorilor grâului în Transilvania                           77

drd. ing. Felicia Toth – Studiul condiţiilor ecologice din zona montană a judeţului Sibiu,
   în relaţie cu cerinţele cartofului                                                                                                      85

dr. ing. Constantin Nagy, dr. ing. Alexandrina Popescu, ing. Laura Botezan
   Cercetări privind utilizarea erbicidelor la cultura de soia                                                                   92

dr. ing. Dana Maria Bobiţ – Laboratorul de cercetări pentru plante medicinale
   şi aromatice Braşov. Realizări şi perspective                                                                                100

dr. ing. Gheorghe Apetroae – Tipologia şi sindinamica chorologycă a fitocenozelor
   din arealul geobotanic Valea Tilişcuţei – Valea Orlatului, Judeţul Sibiu                                           104

Sinteza desfăşurării lucrărilor                                                                                                       136

Din reverberaţiile lucrărilor simpozionului ştiinţific al S.I.A.R., de la Sibiu, în
   mediile de informare centrale şi locale                                                                                          138

Societatea Inginerilor Agronomi din România – S.I.A.R. –
   Chemare către toţi specialiştii din agricultură                                                                                140

Cuprins                                                                                                                                      145Volumul simpozionul s.i.a.r. – sibiu, 4.07.2002
Bibliografii:  U.L.B. Sibiu


BIBLIOGRAFIE


 


Anghel, Gh., Neacşu, Marcela, Vasu Alexandra (1982), Etajarea vegetaţiei ierboase din Munţii Cibinului (Munţii Cindrel), Lucr. ştiinţifice, Inst. Cerc. Prod. Cult. Pajiştilor. Măgurele-Braşov, X.


Anghel, Gh., Cardosol, V., Neacşu, Marcela, Ţucra, I., Vasu, Alexandra (1985), Pajiştile din Munţii Cindrel, Lucr. şt. ale I.C.P.C.P. Măgurele-Braşov, vol. X, Bucureşti.   


Anghel, Gh., Niedermaier, K., Burcea, P., Stângă, N. şi Şerbănescu, Iuliana (1965), Studiul şi cartarea păşunilor din corpul Crinţ - Munţii Cibinului, Comunicări de botanică, vol. III.


Anghel, Gh., Răvănuţ, M., Turcu, Gh. (1971), Geobotanica, Editura Ceres, Bucureşti.


Apetroae, Gh. (2000), Studiul geobotanic şi economic al pajiştilor permanente situate între râul Orlat şi Valea Tilişcuţei, Teză de doctorat. U.S.A.M.V. Bucureşti.


Apetroae, Gh. (2000), Universul geografic, economic şi cultural-     spiritual al Mărginimii Sibiului, Sesiunea de comunicări ASTRA, Secţiunea a V-a, Istorie-geografie. Făgăraş, 2000.


Apetroae, Gh. (2002), Tipologia şi sindinamica fitocenozelor în arealul geobotanic Valea Orlatului – Valea Cernavodă – Scoruşeţu Crinţ, Societatea Inginerilor Agronomi din România (S.I.A.R.). Studii şi cercetări ştiinţifice, vol. III.


Badea, L., Conea, I., Bozovici, Şt. (1985), Cadrul antropogeografic, în vol. Mărginenii Sibiului, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.


Bălăceanu, V. (1970), Condiţiile naturale şi solurile Depresiunii Sibiului, Studii tehnico-economice. C, 17, St. pedol., VII, Inst. Geologic.


Bărbulescu, C., Motcă, Gh. (1987), Păşunile munţilor înalţi, Editura Ceres.


Beldie, Al., Chiriţă, C. (1962), Flora indicatoare din păşunile noastre, Editura agrosilvică, Bucureşti.


Berciu, D. (1950), Despre apariţia şi dezvoltarea patriarhatului pe teritoriul R.P.R., St. cerc. ist. veche, I, 2.


Bucur, C. (1978), Invarianţă şi variabilitate în păstoritul tradiţional (Despre momentul, cauzele şi caracterul transhumanţei pastorale a românilor). An. Muz. Etnogr. Transilvaniei, X.


Bucur, N. (1963), Câteva principii şi legi în pedologie şi geografia solurilor, Analele ştiinţifice. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, Secţiunea IIb.


Burcea, Paul, Apetroae, Gh. (1998), Caracterizarea din punct de vedere ecologic şi floristic a principalelor pajişti permanente situate între Orlat şi Valea Tilişcuţei, judeţul Sibiu, S.I.A.R., Studii şi cercetări ştiinţifice, volumul II.


Buza, M. (1974), Consideraţii istorico-geografice asupra populaţiei şi aşezărilor de la marginea Munţilor Cindrel, St. cerc. geol., geofiz., geogr., Geografie, XX, I.


Buza, M., Fesci, Simona (1972), Studii geoecologice ale etajelor alpin şi subalpin din Munţii Cindrel, St. Cerc. geol., geofiz., geogr., Geografie, XIX, 1.


Buza, M., Fesci, Simona (1973), Condiţiile ecologice şi unele aspecte geografice ale păstoritului în Munţii Cindrel, St. cerc. geol., geofiz., geogr., Geografie, XX, 2


Buza, M. (1979), Structura geosistemelor din Munţii Cindrel, St. cerc. geol., geofiz., geogr., Geografie, XXVI.


Buza, M. (1995), Mărturii etno-istorice şi aspecte antropogeografice oglindite în toponimia Munţilor Cindrelului, St. cerc. etnologie, IX, Sibiu.


Buza, M., Fesci, Simona (1985), Munţii Cindrel, Edit. Sport-Turism, Bucureşti.


Cardosol, V., Daniliuc, D. (1979), Contribuţii la punerea în valoare a pajiştilor din Munţii Cibin, Lucr. şt. ale I.S.C.C.P. Măgurele-Braşov, vol. V.


Cernescu, N. (1959), Seriile trofice ale tipurilor genetice de sol din zona forestieră, Bucureşti.


Chiriţă, D.C., Păunescu, C., Teacă, D. (1963), Solurile României, Editura agro-silvică, Bucureşti.


Ciulache, S. (1997), Clima Depresiunii Sibiului, Edit. Univ. Bucureşti.


Codarcea-Desilla, Marcela (1964), Consideraţii asupra stratigrafiei, genezei şi structurii formaţiunilor cristalofiliene din Carpaţii Meridionali Centrali, An. Com. Stat. Geol., XXXIVI.


Cristea, V. (1993), Curs de fitocenologie, Univ. „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.


Decei, A. (1939-1942), Cetatea Salgo de la Sibiel, An. Inst. Naţ., VIII.


Doniţă, N., Leandru, V., Puşcaru-Soroceanu, E. (1960), Harta geobotanică a României, Editura Academiei, Bucureşti.


Drăgulescu, C. (1996), Ariile naturale protejate din judeţul Sibiu, Edit. Constant, Sibiu.


Fesci, Simona (1975), Aspecte ale florei şi vegetaţiei zonei alpine a Munţilor Cindrel, Stud. Com., Muz. Brukenthal, 19


Fesci, Simona, Buza, M. (1972), Studiul geoecologic al rezervaţiilor din circurile glaciare ale Munţilor Cindrel şi Şureanu, Ocrotirea naturii, 18, 2.


Florea, N., Munteanu, I. (2003), Sistemul român de taxonomie a solurilor (SRTS), Editura ESTFALIA, Bucureşti.


Haşeganu, I. (1941), Mărginenii în viaţa economică a Transilvaniei şi a Vechiului Regat, Braşov.


Ionescu, Simona, Fesci, Simona (1972), Observaţii cu privire la entomofauna din zona alpină a Munţilor Cibin, St. cerc. biol., Zoologie, 24, 4.


Irimie, C. (1956), Pivele şi vâltorile din Mărginimea Sibiului şi de pe Valea Sebeşului, St. com., Muz. Brukenthal.


Martonne, Emm. De (1900), Recherches sur la periode glaciaire dans les Karpathes Meridionales, Bul. Soc. Sci., Bucarest, IX.


Maruşca , Teodor, Studii asupra gradienţilor ecologici şi economici din spaţiul carpatic românesc, I.C.P.C.P. Braşov, 1998, Societatea Inginerilor Agronomi din România (S.I.A.R.), Studii şi cercetări ştiinţifice, vol, II.


Maruşca, T. (1995), Gradientica ecologică – baza strategiilor de dezvoltare durabilă în zona montană. A VI-a Conferinţă Naţională de ecologie, Arad.


Mihăilescu, V. (1960), Monografia geografică a R.P.R., vol.I, Geografia fizică, Edit. Academiei R.P.R.


Morariu, T. (1974), Modificarea geosistemelor din zonele muntioase înalte carpatice prin activitatea antropică, Lucr. dimpozionului „Ecosistemele naturale şi evoluţia lor în raport cu impactul uman”, Academia Română, Filiala Cluj.


Moţoc, M. şi col. (1975), Eroziunea solului şi metode de combatere, Editura „Ceres”, Bucureşti.


Munteanu, I. (1896), Monografia economică-culturală a comunei Gura Râului, Sibiu.


Niculescu, Gh. (1969), Relieful glaciar din Munţii Şureanu şi Cindrel, St. cerc. geol., geofiz., geogr., Geografie, XVI, 1.


Niedermaier, K. (1969), Vegetaţia căldărilor glaciare din Munţii Cibinului, Ocrot. Nat., 9, 1.


Nistor, N., Marinescu-Frăsinei, M.N. (1990), Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei, Edit. Dacia, Cluj-Napoca.


Pascovschi, S., Leandru, V. (1958), Tipuri de pădure din R.P.R., Edit. Agrosilvică, Bucureşti.


Pârvu, I. şi col. (1980), Ecosistemele din România, Editura „Ceres”, Bucureşti.


Pop, E. (1960), Mlaştinile de turbă din R.P.R., Editura Academiei, Bucureşti.


Posea, Grigorie şi col. (1986), Geografia de la A la Z, dicţionar de termeni geografici, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.


Rusu, Mariana, Rotar, I., Prică, Fl., Sima, N., Câteva consideraţii privind păstoritul în Munţii Cindrel, (1998). Societatea Inginerilor Agronomi din România (S.I.A.R.), Studii şi cerc. st., vol.II.


Săulea, Emilia (1967), Geologie istorică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti.


Sârcu, T. (1971), Geografia fizică a R.S.R., Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti.


Simu, R. (1895), Monografia comunei Orlat, Sibiu.


Soceava, V.B. (1975), Geosistemele: concept, căi şi clasificare, St. cerc. geol., geofiz., geogr., Geografie, XXII.


Someşan, L. (1942), Rolul factorilor geografici în aşezarea şi în viaţa ecomică a satelor din Depresiunea Sibiului, Rev. Geogr. rom., IV, 3.


Stănescu, V. (1973), Tipologia pădurilor „Silvicultura”, Edit. „Ceres”, Bucureşti.


Stângă, N., Şerbănescu, Iuliana, Blănaru, V. (1963), Solurile de pe pajişti din Munţii Cibinului, Analele secţ. pedol., Inst. Agron. „N. Bălcescu”, XXXI.


Stoica, D., Buiuc, M., Borza, Doina (1972-a). Le climat de la station climatique de Păltiniş situee dans les Monts Cibin, Lucr. celei de-a V-a Conf. Meteo. Carpat., Bucureşti, 1971.