duminică, 23 octombrie 2011

Literatura " El, Eminescu ", Gheorghe Apetroae Sibiu El, Eminescu


Din grădinile de aur
 a cules ai lunii crini
să-i păstreze-n templul fiinţei
— candelabre de rubin
arc de cer, din El, cuvântul
 celei mai pure lumini...

Fruntea, boltă peste veacuri,
o înclină visător
să-şi revadă-n codri lacul,
 strălucirea în izvor...

Pe azure văi de cuget,
 cu ochi negri, lini, coboară
El, luceafăr al iubirii,
printre nuferi să răsară...

Când pe harfele de unde
 stele cad şi se aprind
orgi selenice pe lucii,
valuri risipite-n grind,

El, ecouri între clipe,
le ascultă-n infinit...

Cu luna se plimbă-n trestii,
 iar din cornul ei de-argint
îşi desfată nemurirea,
dă luminii dor şi gând ...

Teii încărcaţi de floare 
 ning miresme de amor...
El luceşte-n rostul vieţii
 spre trecut şi viitor...

He, Eminescu


From the golden gardens
up he picked the lilies
 of the moon
to guard them
in his being’s temple –
ruby chandeliers
archwayed blue,
within Himself,
the light of the purest light...

His brow, a dome over
 the ages,
musingly inclines
to behold again his lake
in the woods,
 the brightness
in the spring...

on blue valleys of thought he
descends
with his dark, calm eyes
This evening star of love,
among water lilies
shall he rise.

when on harps
of rippling waves
stars are falling
 and start playing
selenary organs
 on glittery waters,
waves scattered
on the store

He, the echo between moments,
infinitely senses them.

Along with the moonlight
 he sweeps
the rushes, and its silvery horn
his immortality delights
 and gives
melancholy
 and thought to light.

the lime trees in full blossom
 spread
the scents of love,
towards past and future gleaming,
full of meaning.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu