duminică, 23 octombrie 2011

Gheorghe Apetroae Sibiu, Evaluarea proprietăţilor, modele axiolpgice


FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2h
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
10 stâlpi metalici din ţeavă neagră de 3” în fundaţie de beton
ACOPERIŞ
Şarpanta din 6 forme din ţeavă neagră 11/4”; asterială din ţeavă neagră  11/4
ÎNVELITOARE
Plăci azbociment
ÎNCHIDERI
3 compartimente, fără închideri
TAVAN
Lipsă
PARDOSELI INT.
Placă de beton de 10 cm, pe strat egalizator
DIMENSIUNI AXE
L = 16,5 m; l = 6 m
H MEDIU PARTER
h = 3,80 m
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 Marpod, jud. Sibiu – Păşcănuţ Ioan
NR. INV. 2 – Copertină utilaje nr. 1
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 2; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
99
99
99
Total
 
 
99
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
200
-
-
-
200
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
14
-
-
-
-
-
214
99
21.186
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
21.186


A.2.  Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
100
-
-
-
Ponderat
0,65
Coeficient uzură
0,65
-
-
-
 
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 21.186 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8885,881 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 21.186 lei × 8885,881 = 188.256.270 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 18.825,62 RON × 0,35 × 0,85 = 5.600 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 5.600 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae
FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2i
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
18 stâlpi metalici din ţeavă neagră de 3” în fundaţie de beton-pahar
ACOPERIŞ
Şarpanta din 19 forme metalice din ţeavă neagră 11/4”; asterială ţeavă 11/4
ÎNVELITOARE
Plăci azbociment, 1,5 compartimente dezvoltate
ÎNCHIDERI
7 compartimente, fără închideri
TAVAN
Lipsă
PARDOSELI INT.
Placă de beton de 10 cm, pe strat egalizator
DIMENSIUNI AXE
L = 41,3 m; l = 6 m
H MEDIU PARTER
h = 3,80 m
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 ............................., jud. .............. – ..................
NR. INV. 20 – Copertină utilaje nr. 2
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 20; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
248
248
248
Total
 
 
248
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
200
-
-
-
200
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
14
-
-
-
-
-
214
248
53.072
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
53.072


A.2.  Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
100
-
-
-
Ponderat
0,60
Coeficient uzură
0,60
-
-
-
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 53.072 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8885,881 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 53.072 lei × 8885,881 = 471.735.140 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 47.173,51 RON × 0,40 × 0,85 = 16.040 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 16.040 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae

FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2j
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
21 stâlpi metalici din ţeavă neagră de 3” în fundaţie de beton
ACOPERIŞ
Şarpanta din 13 forme metalice, ţeavă neagră 1”; dublă rezistenţă între stâlpii de mijloc forme ţeavă 1”, dublă cu etrieri O.B. 8; asterială ţeavă neagră  1”
ÎNVELITOARE
Plăci azbociment
ÎNCHIDERI
6 compartimente, fără închideri
TAVAN
Lipsă
PARDOSELI INT.
Placă de beton de 10 cm, pe strat egalizator
DIMENSIUNI AXE
L = 41 m; l = 9 m
H MEDIU PARTER
h = 4,00 m
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 Marpod, jud. Sibiu – Păşcănuţ Ioan
NR. INV. 22 – Copertină utilaje (combine)
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 22; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
369
369
369
Total
 
 
369
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
200
-
-
-
200
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
30
-
-
-
-
-
230
369
84.870
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
84.870


A.2.  Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
100
-
-
-
Ponderat
0,65
Coeficient uzură
0,65
-
-
-
 
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 84.870 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8885,881 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 84.870 lei × 8885,881 = 754.174.700 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 75.417,47 RON × 0,35 × 0,85 = 22.356 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 22.356 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae
FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2c
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
Zidărie din cărămidă eficientă pe fundaţie beton 0,60 × 0,30
ACOPERIŞ
 
ÎNVELITOARE
 
ÎNCHIDERI + acces
uşi metalice 2,80×1,70×2buc+uşi met. 2,60×1,00×2buc, ferestre în 2 canturi – 8buc.
TAVAN
Placă beton de 15 cm pe 5 forme beton armat transversale;1 formă longitud. de 20/20
PARDOSELI INT.
Placă beton de 10 cm, pe strat egalizator
DIMENSIUNI AXE
 
H MEDIU PARTER
 
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 Marpod, jud. Sibiu – Păşcănuţ Ioan
NR. INV. 17 – Atelier mecanic
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 17; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
119
119
119
Total
 
 
119
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
500
15
-
10 (5 calorifere)
525
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
-
-
-
-
-
-
525
119
62.475
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
62.475


A.2.  Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura   % *
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
60
25
5
10
Ponderat
0,65
Coeficient uzură
0,65
0,60
0,80
0,90
* fisuri în structura de rezistenţă
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 62.475 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8775,234 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 62.475 lei × 8775,234 = 548.232.700 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 54.823,27 RON × 0,35 × 0,90 = 17.269 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 17.269 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae

FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2a
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
Zidărie de cărămidă eficientă pe fundaţii de beton 0,60 × 0,30
ACOPERIŞ
Şarpanta din 4 forme metalice ţeavă neagră 3”, pe stâlpi metalici 3”
ÎNVELITOARE
 
ÎNCHIDERI + acces
Uşi din lemn, toc lemn 1 buc, ferestre din lemn în 2 canturi: 2 buc
TAVAN
Placă de beton armat de 10 cm
PARDOSELI INT.
Placă de beton de 10 cm, pe strat egalizator
DIMENSIUNI AXE
 
H MEDIU PARTER
 
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 ................., jud. .............. – ................
NR. INV. 9 – Birouri + magazie - administrativ
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 9; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
28
28
28
Total
 
 
28
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
450
17
-
-
467
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
-
-
-
-
-
-
467
28
13.076
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
13.076


A.2.  Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
65
10
15
10
Ponderat
0,60
Coeficient uzură
0,50
0,50
0,60
1
 
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 13.076 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 10.665,024 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 13.076 lei × 10.665,024 = 139.455.850 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 13.945,58 RON × 0,40 × 0,95 = 5.299 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 5.299 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae
FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2g
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
Stâlpi metalici din ţeavă neagră 3”, susţinere şarpantă
ACOPERIŞ
Şarpanta din forme metalice ţeavă neagră 1”
ÎNVELITOARE
Tablă ondulată
ÎNCHIDERI
Deschisă
TAVAN
 
PARDOSELI INT.
Placă de beton de 10 cm, pe strat egalizator
DIMENSIUNI AXE
L = 9,00 m; l = 4,00 m
H MEDIU PARTER
 
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4...................., jud.................–........................
NR. INV. 10 – Staţie alimentare carburanţi
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 10; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
36
36
36
Total
 
 
36
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire *
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
150
15
-
-
165
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă
catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
10
-
-
-
-
-
175
36
6.300
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
6.300 + 3000 (pompa alim.) = 9.300


* nu s-au investigat părţile ascunse ale construcţiei. Staţia de alimentare - nefuncţională
A.2.  Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
50
-
-
50
Ponderat
0,90
Coeficient uzură
0,80
 
 
1
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 9.300 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8.775, 324 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 9.300 lei × 8.775, 324 = 81.609.700 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 8.160,97 RON × 0,10 = 816,10 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 816,10 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae

FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2f
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
Zidărie – soclu de beton, rezervor metalic, conducte subterane
ACOPERIŞ
 
ÎNVELITOARE
 
ÎNCHIDERI + acces
 
TAVAN
 
PARDOSELI INT.
 
DIMENSIUNI AXE
L = 2,25 m; l = 2,25 m
H MEDIU PARTER
h = 2,50 m
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 Marpod, jud. Sibiu – Păşcănuţ Ioan
NR. INV. 4,5 – rezervor carburanţi, capac: 5600 l
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 4,5; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
5+5
5+5
5+5
Total
 
 
10
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire* - soclu pentru rezervoarele de carburanţi (2,50 × 2,50 × 2,50)
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii subterane
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
410
15
40
-
465
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
-
-
-
-
-
-
465
10
4.650
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
4650+3000 (val. rezerv.) = 7.650


* nu s-au investigat părţile ascunse ale construcţiei
A.2. Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
40
-
-
60
Ponderat
0,95
Coeficient uzură
0,95
-
-
0,95
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 7,650 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8.775,234 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 7,650 lei × 8.775,234 = 67.130.540 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 6.713,0,5 RON × 0,05 = 336 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 336 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae

FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2l
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
WC, fântână, magazie – demolate, scările – degradate total
ACOPERIŞ
 
ÎNVELITOARE
 
ÎNCHIDERI
 
TAVAN
 
PARDOSELI INT.
 
DIMENSIUNI AXE
 
H MEDIU PARTER
 
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 Marpod, jud. Sibiu – Păşcănuţ Ioan
NR. INV. 1 – WC; 8 – fântână; 13 – scări; 19 - magazie
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 1,8,13,19; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
WC
4
4
4
Fântână
1
1
1
Scări
11
11
11
Magazie
19
19
19
Total
 
 
35
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire* - demolate sau degradate total
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
x
 
 
 
x
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă
catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
 
 
 
 
 
 
x
35
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x


* nu s-au investigat părţile ascunse ale construcţiei
A.2. Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
 
 
 
 
Ponderat
1,00
Coeficient uzură
1,00
-
-
-
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: ________lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: ____________ (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = _______ lei × _________ = _________ lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de ________ RON × ______ = _________ RON
Valoarea actualizată rămasă este de _0_ RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae

FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2d
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
Zidărie de cărămidă eficientă pe fundaţii de beton
ACOPERIŞ
Placă de beton armat, de 15 cm
ÎNVELITOARE
 
ÎNCHIDERI + acces
 
TAVAN
 
PARDOSELI INT.
Placă de beton de 10 cm, pe strat egalizator
DIMENSIUNI AXE
L = 3 m; l = 2 m
H MEDIU PARTER
h = 2,00 m
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 Marpod, jud. Sibiu – Păşcănuţ Ioan
NR. INV. 18 – Boxe acetilenă şi oxigen
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 18; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
6
6
6
Total
 
 
6
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
3 pereţi - 350
-
-
-
350
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
-
-
-
-
-
-
350
6
2.100
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
2.100


A.2.  Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
100
-
-
-
Ponderat
0,70
Coeficient uzură
0,70
 
 
 
 
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 2.100 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8.775,234 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 2.100 lei × 8.775,234 = 18.428.000 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 1.842,80 RON × 0,30 = 522,84 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 553 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae

FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2e
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
Zidărie de cărămidă eficientă pe fundaţii de beton 0,30 × 0,60
ACOPERIŞ
Placă de beton, de 15 cm
ÎNVELITOARE
 
ÎNCHIDERI + acces
Uşă metalică, fereastră din metal, profil L
TAVAN
 
PARDOSELI INT.
Placă de beton de 10 cm, sclivisită
DIMENSIUNI AXE
L = 4,50 m; l = 4,00 m
H MEDIU PARTER
hfronton = 2,00 m; hdorsal = 1,50 m
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 Marpod, jud. Sibiu – Păşcănuţ Ioan
NR. INV. 7 – Depozit carburanţi
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 7; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
17
17
17
Total
 
 
17
 
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire*
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
500
17
-
-
517
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
-
-
-
-
-
-
517
17
8.789
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
8.789


* nu s-au investigat părţile ascunse ale construcţiei
A.2.  Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
80
-
15
5
Ponderat
0,65
Coeficient uzură
0,65
 
0,65
0,65
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 8.789 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8.775,234 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 8.789 lei × 8.775,234 = 77.125.531 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 7.712,55 RON × 0,35 = 2.699 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 2.699 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae
FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2k
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
placă beton de 10 cm pe strat egalizator: 144 mp
ACOPERIŞ
 
ÎNVELITOARE
 
ÎNCHIDERI + acces
 
TAVAN
 
PARDOSELI INT.
 
DIMENSIUNI AXE
 
H MEDIU PARTER
 
H CALCUL PARTER
 
 CORP: 971/4 ....................., jud. ................ – .......................
NR. INV. 3,6,11,16,21 – plăci şi platforme beton
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 3,6,11,16,21; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Placă beton (3)
14
14
14
Placă beton (6)
6
6
6
Alee beton (11)
8
8
8
Platformă beton (16)
53
53
53
Platformă pe arc (21)
63
63
63
Total
 
 
144
A.    CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
A.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire*
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
60
-
-
-
60
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
-
-
-
-
-
-
60
144
8.640
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
8.640


* nu s-au investigat părţile ascunse ale construcţiei
A.2. Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
B.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
100
 
 
 
Ponderat
0,70
Coeficient uzură
0,70
 
 
 
 
 
C.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
C.1.  Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 8.640 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8.775,234 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
C.2.  Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 8.640 lei × 8.775,234 = 75.818.000 lei
D.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 7.581,80 RON × 0,30 = 2.247,54 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 2.275 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe Apetroae

FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ NR._____
METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET – Anexa 2b
 
                                                                                                                        REGIM DE CONSTRUCŢIE: PARTER
STRUCTURĂ
Schelet, structură metalică profil L, în fundaţie beton
ACOPERIŞ
de beton
ÎNVELITOARE
 
ÎNCHIDERI + acces
 
TAVAN
 
PARDOSELI INT.
 
DIMENSIUNI AXE
 
H MEDIU PARTER
15 m
H CALCUL PARTER
15 m
 CORP: 971/4 ..................., jud. ...................... – 
NR. INV. 12 – Antena radio
POZIŢII PLAN ANEXAT SCARA: 12; 1:500
CATALOG MATRIX-ROM NR. _____ /1995
 
Suprafaţă de calcul
Exclusivă
Ad-mp
Indiviziune
Ad.mp
Total (mp)
Ad-mp
Parter
1
1
1
Total
 
 
1
 
E.     CALCULUL VALORII DE DIFERENŢĂ PE CLĂDIRE (fără uzură)
E.1. Calculul valorii de bază cu corecţii pe total clădire
Regimul
Preţ unitar de bază/mp (1965)
Construcţii Ad
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Încălzire
Preţ unitar de bază
I. Parter
400
100
-
-
500
 
Regimul de înălţime
Corecţii generale valorice la preţul unitar de bază pe clădire/mp 1965
Preţ unitar corectat 1965
Suprafaţa calculată mp
Valoarea de bază clădire nouă catalog 1965
lei
Înălţime
pt. soclu mai înalt de 0,50 m
pt. încălzire centrală parţial
pt. lipsa unor obiecte sanitare
Pentru lipsa tencuielilor exterioare
Pentru lipsa zugrăvelilor şi vopsitoriilor
Parter
1100
-
-
-
-
-
1600
1
1.600
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
1.600


E.2. Calculul valorii de referinţă pe clădire
Valoarea de bază clădire nouă:
Valoarea corecţii clădire:
Total valoare referinţă clădire:
F.     CALCULUL COEFICIENTULUI DE UZURĂ
(C.F. Norm P 135/1999 H.G. 266/1994 şi D 256/1984, anexa 4)
Clădiri agricole
Structura %
Anvelope %
Finisaje %
Instalaţii %
Total
Stare
80
 
 
20
Ponderat
0,68
Coeficient uzură
0,60
 
 
1,00
 
 
 
G.    RECALCULARE VALOARE DE REFERINŢĂ
G.1. Recalculare (Buletin CET-R la 15.08.2006)
-          valoare de referinţă 1965: 1.600 lei
-          coeficient de recalculare la 15.08.2006: 8.775,234 (K8)
1 USD = 27.735 valoarea recalculată = 27735 : 33416 = 0,8299
G.2. Actualizare valoare de referinţă
Valoare actualizată = 1.600 lei × 8.775,234 = 14.040.000 lei
H.    Valoarea tehnică de patrimoniu rămasă (cu coeficient de uzură - Ku şi coeficient de amplasament - Ka) la data de 15.08.2006 este de 1.404,00 RON × 0,32 = 449,30 RON
Valoarea actualizată rămasă este de 449 RON.


Expert evaluator
Ing. dr. Gheorghe ApetroaeESTIMAREA VALORII IMOBILULUI 971/4, MARPOD–SIBIU PRIN
METODA COMPARAŢIEI DIRECTE
– ANALIZA COMPARAŢIILOR RELATIVE –
Teren de construcţii cu construcţii situate în intravilanul .................. - C.F. ............., în suprafaţă de 5479 mp, proprietar .................................
 
 
 
ELEMENTE DE COMPARAŢIE
Proprietatea de evaluat
Proprietăţi comaparabile – terenuri şi construcţii
 
A
B
C
D
 
Suprafaţa de evaluat (mp)
 5479
11.173
1635
6693
7285
 
Localizare
 Marpod
Alţâna
Nocrich
Vurpăr
Hosum
 
Data tranzacţiei
 
12.09.2000
30.06.2000
06.2000
06.2000
 
Preţul tranzacţiei (vânzare mii lei/mp) inclusiv TVA
 
150.000.000
186.9000.000
154.7000.000
50.000.000
 
Corecţii pentru data tranzacţiei 25500/27735
 
+ 10 %
+ 10 %
+ 10 %
+ 10 %
 
Preţ corectat
 
165.000.000
205.590.000
170.170.000
55.000.000
 
Drepturi de proprietate transmise
 
liber
liber
liber
liber
 
Preţ corectat
 
165.000.000
205.590.000
170.170.000
55.000.000
 
Condiţii pentru finanţare
 
Piaţă
Piaţă
Piaţă
Piaţă
 
Corecţii pentru condiţii de vânzare
 
0
0
0
0
 
Preţ corectat
 
165.000.000
205.590.000
170.170.000
55.000.000
 
Condiţii ale pieţei
 
 
 
 
 
 
Corecţie pentru condiţiile pieţei
 
0
- 20 %
0
+ 35 %
 
Preţ corectat
 
165.000.000
164.472.000
170.170.000
74.250.000
 
localizare:
periferic
periferic
periferic
periferic
 
Corecţii pentru localizare
 
0
0
0
0
 
Preţ corectat
 
165.000.000
164.472.000
170.170.000
74.250.000
 
Corecţii pentru suprafaţa construită
 
 
 
 
+ 35 %
 
Preţ corectat
 
165.000.000
164.472.000
170.170.000
100.237.000
 
Corecţii pentru suprafaţa totală
 
- 10 %
+ 10 %
0
0
 
Preţ corectat
 
148.500.000
180.918.000
170.170.000
100.237.000
 
Corecţii pentru posibilitatea de comunicare
 
- 5 %
- 10 %
+ 6 %
+ 25 %
 
Preţ corectat
 
141.175.000
162.827.000
180.380.000
125.296.000
 
Corecţii pentru frontul la calea publică
 
0
0
0
+ 10 %
 
Preţ corectat
 
141.175.000
162.827.000
180.380.000
137.826.000
 
Corecţie pentru prezenţa utilităţilor publice
 
+ 15 %
0
0
+ 15 %
 
Preţ corectat
 
162.351.000
162.827.000
180.380.000
158.499.000
 
Corecţii pentru amplasament faţă de mun. Sibiu
 
+ 5 %
+ 5 %
0
+ 3 %
 
Preţ corectat
 
170.468.000
170.968.000
180.380.000
163.254.000
 
Corecţii pentru restricţia construcţiilor
 
0
0
0
+ 5 %
 
Preţ corectat
 
170.468.000
170.968.000
180.380.000
171.417.000
 
Corecţie pentru dezvoltarea industrială a zonei
 
0
- 2 %
0
0
 
Preţ corectat
 
170.468.000
167.548.000
180.380.000
171.417.000
 
Corecţii pentru tendinţa de înstrăinare a terenurilor
 
0
0
0
0
 
Preţ corectat
 
170.468.000
167.548.000
180.380.000
171.417.000
 
 
 
 
 
 
 
 
Preţul unitar al imobilului aferent – determinat prin metoda comparaţiei directe este la data de 15.08.2006 de:
 
 
17.047 RON echivalent 4830 EURO   (1 EURO = 3,5297 lei)

 

Expert evaluator

Ing. dr. Gheorghe Apetroae

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu