duminică, 7 noiembrie 2010

Despre retrocedarea proprietăţilor, Gheorghe Apetroae Sibiu

LITERATURA, Eseul “ FORMULA RETROCEDĂRII PROPRIETĂŢILOR REVOLTĂ NAŢIUNEA “ Gheorghe Apetroae Sibiu . Articol publicat în TRIBUNA, pagina TRIBUNA SOCIALĂ din 4 septembrie 1999, pagina 3.

Reflectând la starea naţiunii, politicile de reforme legislative şi de norme executive, în principal cele de privatizare a obiectivelor industriale şi agrare, au eşuat iar , aşa cum relevă datele statistice naţionale din ultimii 9 ani, valoarea produsului intern brut al ţării, pe filiera producţiei directe, a scăzut de la un an la altul în proporţii de neimaginat şi în acelaşi timp câştigurile salariale. “Graţie” acestei situaţii, masa mare de cetăţeni contribuabili români a fost adusă la limita inferioară de subzistenţă. Şi nici nu se întrevede o şansă de reabilitare materială a acesteia, pentru că numai în ultimul an, comparabil cu aceeaşi perioadă a anului 1998, indicele de inflaţie s-a dublat, rata şomajului a crescut la 12%, iar marea majoritate a populaţiei e pauperizată, în aceeaşi măsură.
Şi totuşi, paradoxal, în aceste condiţii sociale mizere, parlamentarii puterii s-au adunat în sesiune extraordinară, de ei, anume gândită, pentru a-şi da “legea reparatorie”, de retrocedare a proprietăţilor. Faptul că Parlamentul
ar gândi la statuarea dreptului de proprietate asupra bunurilor private legal acumulate, nu ar fi un lucru rău! Dar rău este că Parlamentul şi, în aceeaşi măsură, Guvernul, în loc să se ocupe de situaţia dezastruoasă în care se zbate ţara, de evitarea colapsului economic şi social naţional, de care ne apropiem cu paşi gigantici, în loc să se preocupe exclusiv şi democratic de ameliorarea condiţiei sociale a masei de cetăţeni români ajunşi în pragul disperării, al sărăcirii şi înfometării sunt în ofensiva reactualizării istoriei prin dezgroparea morţilor de până la anul 1950 şi prin manifestările lor deschise extrem de interesate de a le retroceda acelor câteva mii de foşti mari proprietari, în majoritate dispăruţi şi, de regulă, fără moştenitori direcţi, casele, castelele şi celelalte averi cu care se căpătuiseră în mod conjunctural, prin spolierea celor mulţi şi prin specularea statului din acea perioadă. Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi când o şleahtă de “ hârciogi” , înainte leşinaţi şi mediocri, de care nu ştiuse nimeni până la anul 1989, fără scrupule, au găsit mediul prielnic post-decembrist de a fura şi de a roade adânc, necontrolat din bucatele ţării , agonisite cu multă trudă de cei mulţi, de a aduna , fără răgaz şi a-şi confecţiona averi fabuloase, chiar sub privirile masei largi de români simţiţi şi morali, până la naivitate”! Or, parlamentarii ţării, în loc să se preocupe în mod democratic de condiţia socială a poporului şi de găsirea unor soluţii legislative care să-I amelioreze starea socială precară, de angajare politică competentă în economic şi social, cu efecte salvatoare pentru întreaga naţiune română, ei, parlamentarii puterii şi, la acelaşi nivel, Guvernul, votează şi ordonează asemenea legi şi norme care să-I avantajeze pe foştii mari proprietari , dar care să-I protejeze şi pe încăpuşaţii de acum. Şi, încă, mai mult, parlamentarii puterii au gândit, cu o răceală păgână, trecerea fictivă a despăgubirilor foştilor mari proprietari în sarcina milioanelor de români, a acelora care, în condiţiile salariului mediu actual pe economie , nu li se permite decât să-şi achite întreţinerea locuinţei, taxele şi să-şi procure, cu restul, cu mult greu un colţ de pâine. Incredibil, dar se încearcă recuperarea despăgubirilor foştilor mari proprietari şi din perspectiva exploatării şi a copiilor celor mulţi, grevându-le şi noilor generaţii viitorul decent, prin povara acestor despăgubiri.. Se pregăteşte psihologic generaţia tânără , cu gândul la condiţia lor viitoare de slugi ale celor bogaţi din trecut şi ale celor care militează astăzi pentru a instaura cu orice preţ noua aristocraţie burghezo- moşierească! De asemenea, se încearcă trecerea unor despăgubiri pe vânzarea fondului proprietăţii de stat, fond creat prin exploatarea de către comunişti a aceloraşi milioane de oameni timp de mai multe decenii. Culmea ironiei este că cei care au creat aceste bunuri şi valori, atât înainte de al doilea război mondial, cât şi după, sunt scoşi acum şi datornici, ipotecându-li-se şi viitorul . Iată cu ce se ocupă aceşti parlamentari, pe care electoratul de la 1996 i-a ales, acesta fiind indus în eroare şi de această dată de pseudoorientarea lor spre democraţia occidentală şi de dorinţa sa de a se produce o schimbare democratică , în binele general al ţării. Cazurile de despăgubire nu se referă, în principal, la oamenii care prin muncă cinstită reuşiseră să aibă o casă sau două şi un confort onorabil pentru ei şi pentru copii lor, pe măsura muncii depuse, ci la cei căpătuiţi ,fără de muncă, la cei care prin şantaje şi jocuri meschine de culise, ca şi acum, inclusiv politice, reuşiseră să devină , înainte de război şi imediat după război, proprietari de fabrici, uzine, de locuinţe , unele construite din credite nerambursate şi astăzi cu sarcina ipotecării, sau proprietari de sute şi mii de hectare de pământ, majoritatea lor acaparate pe nimic, fără muncă cinstită, conjunctural şi într-un timp record, ca şi acum, dacă ne gândim că majoritatea lor le acumulaseră numai în intervalul dintre anii 1918 şi 1948. Iar, pentru a înţelege mai bine ghesul acestor tevaturi politice, se merită să ne uităm mai bine în jurul nostru, pentru a constata cine sunt aceşti parlamentari care , în interesul lor şi nu al poporului care i-a ales cu încredere, promovează aceste legi. Nu cumva există o asemănare între procedurile de acaparare a averilor de atunci şi de acum?? Gândiţi-vă cât de bine se potrivesc şi cuvintele mareşalului Antonescu la situaţia de astăzi: “ Dumneavoastră……, mai mult ca alţii, fiindcă şi din opoziţie şi de la guvernare, prin acţiunea dumneavoastră de dirijare şi de îndrumare a vieţii noastre politice, economice, morale şi spirituale, exercitată direct şi indirect, de pe băncile ministerelor, din birourile băncilor şi din culisele politice, aţi dus ţara la catastrofa din 1940”. Acum reuşesc să înţeleg de ce unii nu sunt de acord , nici într-un fel, cu reabilitarea mareşalului patriot, pentru că interesele lor sunt mai presus de soarta celor mulţi , atinşi de sărăcie, mai presus de binele ţării...
4 septembrie 1999, Ing.dr. Gheorghe Apetroae, preşedintele Organizaţiei Judeţului Sibiu a Partidului Naţional Democrat Creştin,. Consilier judeţean de Sibiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu